Przemówienie Miodraga Stankovića, właściciela „Nelemi Co“

Z okazji zakończenia sezonu wykupu:

Szanowni hodowcy, naszy cenny podwykonawcy,

Sądzę, że jesto do dobra praktyka biznesowa, aby na końcu kolejnego naszego wspólnego sezonu wykupu rozważyć osiągnięte.

Za nami jest trudny, ale na pewno nie dramatyczny sezon biznesowy. W tym okresie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, nastąpił spadek ceny wykupu.

Spadek ten jest rzeczywistym faktem, do jakiego nie mieliśmy wpływ Mówiąc „my“ mam na myśli Państwo hodowcy i nas, w roli nabywców.

Hodowcy wiedzą bardzo dobrze, że spadek cen wykupu jest tylko odbiciem i konsekwencją wydarzeń na poziomie globalnym, w tym na rynku skór szynszyli. Spadek ten powstał przede wszystkim w wyniku spadku ceny sprzedaży tak, że cena wykupu jest bezpośrednią konsekwencją.

0.02.01.3b9b62a3f5dc66fb59cab4a009ce8b0d46d8d0725b2da5ae715af9214de6b7a8_fullGlobalne trendy recesji gospodarki i finansów, które widzimy przez dłuższy czas, na szczęście, przynajmniej na razie, nie doprowadziły do destrukcji, jak osiem lat temu, kiedy średnia cena wykupu wynosiła piętnaście dolarów, a nawet mniej, aż do dziesięciu. W tym czasie wiele z hodowców na gospodarstwach przestali działać, nie tylko w naszym kraju, ale także w regionie i poza nim.

Jest nadzieja, że tym razem jednak ta nieprzyjemna sytuacja się nie powtórzy, chociaż w tej chwili nie można z dokładnością przewidzieć ewentualne bezpośrednie konsekwencje niedawnej decyzji Bregzitu na operacje rynków finansowych i giełd towarowych.

Nawet teraz, tylko tydzień po odbytym referendum, oczywiste jest, że ceny wszystkich produktów na giełdzie spadły, wraz z nimi, i nasze „miękkie złoto“.

Jeśli chodzi o naszej działalności, może to szczęście, że decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii miała miejsce pod koniec naszego sezonu wykupu. Większość ekspertów ekonomicznych, w rzeczywistości, przewiduje, że zmiany cen na giełdzie będą natychmiastowe, ale krótkotrwałe.

Dlatego też, możemy mieć nadzieję, że jesienne miesiące przyniosą pewną stabilizację sytuacji, ponieważ jest już oczekiwać “ uspokojenie turbulencji“ w okresie letnim.

Powody do optymizmu zapwenia fakt, że podaż skóry jest wciąż poniżej poziomu popytu, a to daje realną szansę na co najmniej łagodne ożywienie i wzrost cen skóry.

Na polskim rynku ostatni sezon wykupu został charakteryzowany przez szereg bardzo widocznych i obiecujących trendów.

Przede wszystkim produkcja rozwija się w kategoriach ilościowych. Jakość produkcji ma również łagodny trend wzrostowy.

Andzej MartinovskiUważamy, bez fałszywej skromności, że kierownictwo spółki Nelemi Co, uważa, że przyczyniły się do tego pozytywnego trendu w znacznym stopniu.

Oprócz zwiększenia liczby miejsc zbiórki i częstszego zakupu, staraliśmy się osiągnąć najbardziej bezpośredni kontakt z samymi hodowcami.

Oprócz bezpośrednich spotkań podczas zakupu, przez cały okres naszej współpracy, najważniejszą rolę miała komunikacja za pośrednictwem naszych okresowych biuletynów “ Soft gold „.

Ponadto kontynuowana i wzmocniona praktyka kontaktów telefonicznych w celu przyspieszenia najbardziej bezpośredniej wymiany informacji z naszymi podwykonawcami.

Próbowaliśmy jednak pielęgnować i promować nasze relacje biznesowe i zaufanie przez rozwijanie dobrych relacji, bezpieczeństwa i celowość realizacji należności od zakupu.

Nie uważam, że wszystkie problemy udało się wyeliminować, ali my nie  lekceważali ich i nie ignorowali. Zamiast nieświadomych zachowań, my ich dokładnie analizowali i umieszczali na liście priorytetów. Rozwiązaniem tych problemów będzie rozpatrywane od początku kolejnego sezonu wykupu.

Na szczycie listy naszych priorytetów jest wciąż regularna i dobra komunikacja z podwykonawcami. Tematów ma wiele.

Będziemy nadal wspierać hodowców, wskazując na racjonalne modele biznesowe w celu skorzystania z gospodarstwa i podnioszenia zysków nawet w warunkach pewnej deprecjacji cen wykupu.

Pawel Obert i SafranskiPostęp jakości będziemy rozwijać za pomocą różnych modeli. Jednym z nich jest planowana lista jakości producentów lokalnych.

W tym modelu, szczególnie podkreślona zostanie poprawa gospodarstw, które mają coś gorsze wyniki działalności, zwłaszcza ustalenie głównych przyczyn niskiej wydajności.

Zakontraktowane ustalenia będą cierpieć pewną korektę jakościową, zwłaszcza w zakresie zachęt dla hodowców. Oprócz jakości, zwracamy szczególną uwagę na lojalność, ponieważ są to dwie kategorie, które mają wzajemny wpływ i korzystne skutki.

Drodzy hodowcy, drodzy koledzy,

w imieniu wszystkich pracowników i współpracowników „Nelemi Co.“ życzę Państwu spokojne i dostatnie leto, postęp i sukces w pracy i dobrobyt gospodarstw.

Mam nadzieję, że będziemy współpracować z powodzeniem ponownie we wrześniu, kiedy zaczyna nowy roku sezon 2016/17.

Z poważaniem,

Miodrag Stanković

 

Ostavite odgovor