Šansa za pokretanje biznisa (VTV, 22. jul 2014.)

Uzgoj činčila (Znanje na poklon, 6. januar 2013.)