U preduzećima poslovnog sistema UNO započet je kvalitativni proces transformacije poslovanja, u skladu sa najsavremenijim konceptom menadžmenta, poznat kao „organizacija koja uči“(learning organization).

Cilj ovog prestrojavanja je da se održi korak sa poslovnim trendovima u razvijenom svetu, gde je kontinuirano obrazovanje zaposlenih u okviru koncepta doživotnog učenja, radi stalnog podizanja referenci poslovnog znanja i veština, postalo uobičajeni metod poslovanja.