Počele obuke za savetnike za dobrobit

Sertifikovani savetnici će biti glavni oslonac farmerima u kontroli, ali i unapređivanju stanja dobrobiti na farmama krznašica

Da projekti iz oblasti dobrobiti nisu tek puki marketinški trik asocijacija koje podržavaju i promovišu celokupni lanac industrije krzna, govore i poslednja događanja:

Naime, poslednjih dana marta meseca u Rigi, prestonici Letonije, održan je višednevni edukativni seminar- trening za buduće eksperte za dobrobit životinja na farmama krznašica.

Uz učešće brojnih eksperata iz više oblasti, s naglaskom da se radi o nezavisnim stručnjacima, polaznici ovog programa obučavaju se da postanu savetnici za dobrobit krznašica.

Kao što smo već ranije pisali, prvo je na redu implementacija protokola o dobrobiti za krznašice koje su u zemljama EU najmasovnije gaje, za minkove i lisice, koji zauzimaju lavovski deo ukupne evropske produkcije, preko 99 procenata, pri čemu minkovi apsolutno prednjače, što su podaci koji objašnjavaju zadate prioritete.

To što činčile, slično rakunima, učestvuju u ukupnoj produkciji sa manje od pola procenta, nije stvar koja bi trebalo da zavarava da se uskoro i za ove farme neće utvrditi slični protokoli i metodologija njihovog sprovođenja u praksi, kroz odgovarajuće modele i alate, ali i načine obuke farmera koji bi aktivno učestvovali u preliminarnim procenama dobrobiti na sopstvenim farmama.

Najnoviji podaci pokazuju da je samo ove godine kroz proces procene dobrobiti već prošlo oko 450 farmi krznašica širom Evrope, preciznije, iz Danske, Finske, Italije, Litvanije, Poljske i Holandije.

U narednoj etapi, proces procene dobrobiti vršiće se u farmama Belgije, Francuske, Grčke, Norveške i Španije.

Već do sada je tri četvrtine farmera krznašica potpisalo da imaju barem jednu procenu stanja dobrobiti tokom tekuće godine.

IMG_0447

Izvor: http://bit.ly/2nZ5PhY

Za domaće odgajivače činčila veoma je bitno da budu u toku s ovim aktuelnim evropskim trendovima, pripravni na ono što će u bliskoj budućnosti morati da usledi, i kad je reč o činčilama, a i o domaćim farmama, žele li učestvovati u utakmici na globalnom tržištu koža gde će posedovanje sertifikata o dobrobiti biti uslov bez koga se neće moći ni zamisliti delatnost farmskoj gajenja krznašica.

Ovakvi projekti nisu samo ustupak javnosti koja je sve osetljivija na tretman životinja na farmama uopšte, a pogotovu onih za krznašice: oni su i rezultat jasno uočene najdirektnije veze između stanja dobrobiti i najvažnijih parametara rentabilnosti farme, prevashodno kvaliteta produkcije koji je u farmama krznašica najdirektnije uslovljen stvarnim stanjem i stalnim unapređenjem dobrobiti farmski gajenih krznašica.

(detaljnije na:

http://www.fureurope.eu/news/animal-experts-training-to-become-welfur-advisers/)

Ostavite odgovor