Objava za posetioce portala chinchilla.rs

Uz maksimalno uvažavanje i poštovanje, kao i zahvalnost na posvećenom vremenu i trudu, dužni smo da sve posetioce našeg  portala obavestimo da, od sada, pa nadalje, nećemo biti u mogućnosti da objavljujemo komentare koji odišu netrpeljivošću, bilo ličnom ili grupnom, a pogotovu otvorenim ili prikrivenim uvredama, klevetama, optužbama, kletvama ili pretnjama.
Ova  odluka doneta je u skladu s procenom da smo kao otvoreni portal, dostupan najširoj javnosti, dužni da zaštitimo odgovarajući nivo kulture govora od posetilaca i komentatora koji pogrešno tumače slobodu govora koja nije i ne sme biti lišena odgovornosti. Daljim puštanjem takvih komentara, iako iz najotvorenije namere da omogućimo svakom da iskaže svoje mišljenje, pa i sasvim suprotno od našeg, dozvolili bi dalji prostor za osobe koje ne poznaju pravila komunikacije u javnom diskursu, kome pripada svaki, pa i ovaj portal.
Govor mržnje, udruživanje radi vršenja diskriminacije i uznemiravanje i postupanje inkriminisana su krivična dela, za koja su, pored novčanih, predviđene i zatvorske kazne. Takođe, zaštita građana od ovakvih postupanja u delokrugu je nadležnosti poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije („Sl.glasnik RS“, br. 22/2009.), posebno u članovima 2 st.1, (imovno stanje kao lično svojstvo), te čl.6 –neposredna diskriminacija, čl. 10 –udruživanje radi vršenja diskriminacije, čl.11-govor mržnje, kao i čl.12-uznemiravanje i ponižavajuće postupanje.
Na kraju, želimo da naglasimo da smo do sada puštali sve pristigle komentare, bez ikakve selekcije, zbog čega su nas dobronamerni posetioci često pozivali telefonom, upozoravajući nas, sasvim dobronamerno, da će prestati da nam se obraćaju, da se ne bi našli na istom mestu s ljudima nedopustivo niskih merila i standarda.
Ono što je nas najviše zaprepastilo jeste porazno saznanje da ljudi, pogotovu oni s akademskim postignućima, dozvoljavaju sebi takav nivo obraćanja u javnosti.
Ni gajenje krznašica, niti bilo koja druga delatnost pojedinačno ne može da spasi nacionalnu ekonomiju naše zemlje.
Ali, ako su nam ovakvi intelektualci, pripadnici akademske zajednice i društvenih elita, onda je krajnje upitno da li nam uopšte i ima spasa.

Administrator je od vlasnika ovog portala dobio ovlašćenje da poruke sa ovakvim sadržajima unapred eliminiše.

3 komentara

  1. dragan

    E vala ljudi i neka ste…gledam ovih dana sta vam se sve sjatilo. Niste vi nadlezni za njih. I ja sam spocetka mislio sve sami placenici ono bog te…bolesno to do kraja

  2. Snjezana

    E,ovo je baš bilo simpatično! Mada, priznajem, pomalo mi lični na onu „plivaj, sine, daleko je Amerika!“ Da ne kažem na ono „ne okreći se, sine!“
    U svakom slučaju, šta god je imalo da znači, duhovit kometar!

Ostavite odgovor