kodeks-ppKako bi što efikasnije implementirali koncept prelaska sa vertikalno-hijerarhijske na horizontalno mrežnu strukturu organizacije naših društava, ustanovili smo i Kodeks poslovnog ponašanja za sve naše zaposlene, u Srbiji, ali i u društvima u Češkoj i u Argentini.

Naša su očekivanja da ćemo ovakvom filozofijom poslovanja ne samo podići kvalitet usluga za naše klijente, nego i aktivno doprinositi ostvarivanju sve višeg nivoa korporativne odgovornosti, a time i ustanovljavanju prepoznatljivog korporacijskog identiteta, odnosno, boljem poslovnom imidžu naših društava, prema poslovnim partnerima u zemlji i svetu, ali i društvenoj zajednici u celini.

Kodeks poslovnog ponašanja » PDF