Estonski parlament glasao u korist gajenja krznašica

Vest je toliko dobra, da je prenosimo u celosti, bez ikakvih intervencija i komentara

Veganska imperija laži, polako, ali sigurno, sve izvesnije gubi pristalice i odlazi na zasluženo mesto, na margine globalnih trendova

Maj 11, 2017- Estonski parlament je glasao protiv zabrane gajenja krznašica, i na taj način Estonija je učinila isti korak kao i parlamenti u Letoniji, Danskoj, Norveškoj i Finskoj, gde su se slične diskusije odigravale tokom prethodnih godina. Razum i odgovornost su pobedili u Estoniji, kaže CEO Fur Europe.

Juče je samo 24 od 101 članova parlamenta Estonije glasalo u korist zabrane gajenja krznašica u Estoniji, a javne i parlamentarne debate u vezi krzna koje datiraju još od 2013.god su efektivno završene. Gajenje krznašica ostaje legitimna aktivnost u Estoniji.

,, Razum i odgovornost su pobedili u Estoniji. Političari i eksperti nisu našli nikakav osnov zabrani gajenja krznašica u Estoniji. Isti rezultati su postignuti u parlamentarnim debatama u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Letoniji u proteklih nekoliko godina i mi smo naravno zadovoljni sa još jednim pozitivnim rezultatom, ’’ kaže Mette Lykke Nielsen, CEO Fur Europe.

U dugom političkom procesu koji je trajao do jučerašnjeg glasanja, gajenje krznašica je između ostalog bilo na proceni na svim aspektima od strane ekspertske grupe koja je ocenjivala sve aspekte gajenja krznašica. Ekspertsko ocenjivanje je uključivalo i sledeću etičku procenu:

,, Jasno je da postoji veliki broj protivljenja gajenju krznašica. Ali to izgleda da se ne temelji ni na jednom aktuelnom etičkom gledištu u smislu uticaja ili opisa načina na koji mi tretiramo životinje u našoj nezi. Možda samo slaba ideologija ili preferenca da se ne povređuju krznašice simpatičnih faca. Ali, to je neodrživo na etičkoj osnovi. U zaključku, ni jedan od ovih opisanih etičkih gledišta nam ne dozvoljava da shvatimo gajenje krznašica kao pogrešno, u poređenju sa sadašnjim sistemom stočarske proizvodnje. ‘

Od tri baltičke zemlje, pitanje o gajenju krznašica ostaje u političkoj agendi jedino u Litvaniji, ali Fur Europe ostaje u uverenju da će se ova debata završiti u korist gajenju krznašica.

,, Ono što je važno političarima i javnosti uopšte je dobrobit životinja, pa političari osluškuju pažljivo kada im kažemo da možemo dokumentovati standarde dobrobiti u industriji krzna kada naš sistem procene dobrobiti gajenja krznašica WellFur bude implementiran. Širom Evrope mi pozivamo ljude da vide farme krznašica svojim očima i mislim da će lobi o mučenju i patnji životinja postati trivijalan i nepouzdan za većinu ljudi,” kaže Mette Lykke Nielsen.

Prevod: Marija Živanović

Preuzeto sa: http://www.fureurope.eu/news/estonian-parliament-in-favour-of-fur-farming/

Ostavite odgovor