Elektronska Evidencija Otkupa

Svojim kooperantima „UNO Serbia“ poklanja besplatnu uslugu elektronske evidencije otkupa koju smo nazvali Loyalty card.
Prilikom sklapanja kooperantskog ugovora, kooperant dobija karticu sa ličnim identifikacionim brojem i instrukcije kako treba da je koristi.
Ova usluga omogućava kooperantu da u svakom momentu može dobiti tačan uvid u ostvarivanje kooperacije, po elementima kao što su broj i cena predatih životinja.
Ovaj aranžman ima za cilj viši stepen uslužnosti od strane otkupljivača, a, ujedno, odgajivačima služi da bi, uvidom u stanje, mogli da precizno ispune obaveze preuzete ugovorima o kooperaciji, kao i da apliciraju za godišnje premije po tom osnovu.
image

Menadžment „UNO Serbia“ nameran je da ovaj projekat razvija i dalje, u pravcu gradiranja vrsta kartica -„wildcard“, kako bi određenim beneficijama nagrađivali kooperante u skladu sa iskazanim stepenom lojalnosti zajednički sklopljenom kooperantskom aranžmanu.