Dobrobit kao ključni pravac evropske proizvodnje krzna

Nezavisna procena dobrobiti u farmama postaće obavezni uslov za nastup na aukcijskim prodajama i na tržištu uopšte

Nakon protokola i sertifikata o dobrobiti za minkove i lisice, izvesno je da će doći na red činčile

Utvrđivanje standarda dobrobiti farmski gajenih krznašica i njihova obavezujuća i stalna primena na farmama, kako sada stoje stvari, biće ključni uslov za nastup na globalnom tržištu krzna.

Za sada, ti protokoli su utvrđeni za najmasovniju proizvodnju, minkova i lisica, ali je sasvim izvesno da se neće dugo čekati oko toga i kad je o gajenju činčila reč.

Domaći farmeri moraju spremno dočekati taj momenat, žele li učestvovati kao igrači na evropskom i drugim tržištima.

business_intelligence_at_da

Originalan tekst možete naći na linku.

Za naše odgajivače, prevod navedenog teksta dajemo u celini:

Implementacija sistema WelFura, koja se bavi procenom zdravstvenog stanja životinja označava prekretnicu u istoriji međunarodne trgovine krznom. Razvijen od strane nezavisnih naučnika širom Evrope, Welfur predstavlja pouzdan alat za procenu koji će pomoći da se izmeni činjenično viđenje i obezbedi transparetnost potrošača u pogledu evropske proizvodnje krzna.

Prekretnica u evropskoj istoriji krzna je dosegnuta. Odbor Fur Europe preuzeo je snažnu i dalekosežnu odluku sprovođenja WefFur sistema koja se bavi procenom zdravstvenog stanja  životinja na farmi.

fodring

Implementacija širom Evrope počela je ovog meseca, a cilj je da se potvrdi svaka od  4.000 evropskih farmi kuna i lisica tokom tri godine. Program WelFur koji se bavi merenjem zdravstvenog stanja životinja, razvijen je od strane nezavisnih naučnika iz sedam evropskih univerziteta. Sistem se zasniva na principima programa zaštite kvaliteta od strane Evropske komisije, a pre svega koristi takozvane indikatore za procenu zdravstvenog stanja životinja.  Pojednostavljeno, indikatori su indirektni način da se utvrdi zdravstveno stanje životinja. To je iskustvo u proceni zdravstvenog stanja životinja.

Trenutna procena zdravstvenog stanja u Evropi bazira se na osnovu saglanosti sa zakonom, a ne uzima se kao polazna tačka. To zahteva 12.000 poseta pre nego što WelFur bude u potpunosti implementiran u Evropi.

“Mi smo veoma ponosni što smo došli do tačke sprovođenja Welfura na svim evropskim farmama kuna i lisica. WelFur pruža pouzdanu i naučno zasnovanu procenu zdravstvenog stanja životinja na evropskim farmama krznašica, a to znači da možemo diskutovati o zdravstvenom stanju životinja na činjeničnoj osnovi, a ne samo na osnovu opažaja. U isto vreme građanima nude povećanu transparetnost tako da mogu da naprave izbor ” izjavio je Mette Lykke Nielsen, direktor Fur Europe.

minkfarm_bred2

WelFurova potrošačka oznaka biće ponuđena, ali zbog komplikovane procedure sertifikacije prvi WelFur sertifikovani program biće samo u ponudi na međunarodnoj aukciji krzna u  kućama Saga Furs, Kopenhagen Fur and North American Fur Auctions od decembra 2018. godine.

Potpuna WelFur sertifikacija zahteva posete na kojima se odvija procena od 6-8 sati na svakoj farmi, koja iznosi 12.000 procena pre nego što sve evropske farme kuna i lisica budu u  potpunosti sertifikovane. Akreditovana inspekcija od strane kompanije Baltic Controls imenovana je kao nezavisna kompanija za procenu od strane trećeg lica.

“To je važno za sve nas i da nauka iza koje stoji Welfur kao i procene koje su 100% nezavisne od samog sektora krzna. Kredibilitet sistema je od vitalnog značaja, i odgajivači koji treba da dobiju WelFur sertifikat od strane inspekcijskog organa kompanije Baltic Control neće biti dozvoljeni da prodaju svoje kožice putem međunarodnih  aukcijskcijskih kuća krzna, kojim odgajivači efektivno postižu nedovoljnu brigu o životnjama koja prevazilazi okvire poslovanja” izjavio je Mette Lykke Nielsen.

Pored toga što je program procene pouzdan, osim procene zdravstvenog stanja životinja, nudi povećanu transparetnost oko procedura proizvodnje u evropskom sektoru krzna. WelFur takođe funkcioniše i kao sredstvo za upravljanje koji može da poboljša standarde zdravstvenog stanja životinja na farmama krznašica.

Nacionalni WelFur savetodavni sistemi su postavljeni u ovom trenutku, ali odgajivači  će dobiti stručnu pomoć oko analize podataka Welfura i da identifikuju oblasti u kojima se zdravstveno stanje životinja može poboljšati.

Organi savetodavnog sistema će takođe uključiti u posao u slučajevima kada odgajivači ne uspeju da dobiju sertifikat Welfura u cilju da odgajivači žele da ubrzaju proceduru i da dovedu standard zdravstvenog stanja životinja do zadovoljavajućeg nivoa.

Ostavite odgovor