Veličina farme i rentabilnost

Kao i u svakoj robnoj proizvodnji, veličina farme je bitan faktor rentabilnosti gajenja. Ključni momenat je odluka da li s nivoa mini farme preći na srednju ili veliku. U sprovođenju takvih planova uvek treba praktikovati selekciju, pa tek onda proširenje. Samo rentabilne ženke garantuju održivost i željene efekte, tako da kvalitet farme uvek mora biti u funkciji njenog kvantiteta, odnosno, veličine.

Savestan odgajivač će, na osnovu pomenutih tačnih evidencija, moći da utvrdi optimalan odnos prihoda od otkupa u odnosu na troškove održavanja i servisiranja farme. Zato se i preporučuje kontinuirana selekcija kotilja i rasplodnih mužjaka: kotilje kao najbitniji parametar imaju kvantitet, broj okoćenih, kao i izvedenih životinja; ključno je pitanje koliku pauzu treba dati ženkama do sledećeg okota; tu treba uzeti u obzir i koliko je ona okotila i izvela potomaka u ranijem periodu; jedno od bitnih pitanja je koncept intenzivnog gajenja, odnosno, da li pri svakom okotu ostaviti mogućnost novog uparivanja, što će bitno skratiti reprodukcioni period date ženke, pa će nužno morati ranije biti zamenjena novom, ili će se odgajivač opredeliti da relativno štedi ženke, pogotovu u cklusima kada okote 3 ili više mladunaca, u kom slučaju one već u jednom okotu „ispunjavaju svoju godišnju normu rentabilnosti“.

S druge strane, mužjaci u linijama za rasplod, kao nosioci dominantnih gena, bitno utiču na kvalitativni momenat; naročito presudno utiču na boju potomaka, a boja je jedan od ključnih faktora u vrednovanju i ocenjivanju životinja.

Na kraju, prilikom proračuna, treba imati na umu da rezultati i novac postignut pri otkupu, mora da servisira celu farmu, troškove gajenja svih životinja, kao i da se, po odbitku tih troškova treba da pojave sredstva koja onda imaju karakter dobiti, profita, prinosa novca… U protivnom, treba napraviti korekcije nakon detektovanja uzroka za izostanak profita.

Već pomenuti prelazak sa mini na srednji nivo farme veoma je uslovljen kvalitetom postojećeg legla, jer ne postoji baš sasvim direktna korelacija između broja uzgojnih linija i ostvarivanja dobiti. Da li će farmer, pojedinačno, izabrati koncept veće verovatnoće da kvantitet, u krajnjem, donosi kvalitet, ili, suprotno, da je bolje manje, a bolje, stvar je lične poslovne i razvojne filozofije svakog farmera ponaosob.

otkup-cincile

Jedan komentar

  1. Pingback: Genetski pasoš- najsigurnija viza za profit – Farmersko gajenje činčila

Ostavite odgovor