Svakodnevni rad na farmi

Svakodnevni rad na farmi činčila razlikuje se u zavisnosti da li je reč o velikoj, srednjoj ili mini farmi. Veličina farme određuje se prema broju rasplodnih ženki, odnosno, prema broju uzgojnih linija-broj ženki podeljen sa 6.

Tako se pod velikom farmom podrazumeva ona čiji broj ženki iznosi preko cca pet stotina (preko 80 uzgojnih linija), dok se pod srednjim smatraju one između stotinjak i pet stotina ženki ( od 16 do 80 linija, familija…).

Pošto kod nas i u regionu dominiraju mini farme, pogledajte video koji daje detaljne podatke o načinu njihovog funkcionisanja.

Svakodnevni rad na farmi sadrži nekoliko obavezujućih radnji: hranjenje, zamena vode za piće, kupanje životinja u vulkanskom pesku i održavanje higijene u prostoriji.

Ostavite odgovor