Priprema prostorije za farmu

Pošto se činčile gaje karantinski, u prostoriju se ugrađuje sistem prinudne cevne ventilacije, sačinjen od plastičnih cevi, cca 125 mm. Potreban je i ventilator do cca 100 W snage.

Veoma je poželjan klima- uređaj koji ima trostruku ulogu:zagrevanje, hlađenje i sušenje vazduha. Pored ventilacije, on je ključni faktor u obezbeđivanju mikroklimatskih uslova u farmi.

Naravno, moguće je koriščenje i drugih načina za zagrevanje i hlađenje prostorije, posebno gde je dostupna bunarska voda. Više detalja o tome na našem FORUMU, preko koga nam se možete direktno obratiti i postaviti i druga pitanja u vezi gajenja.

Optimalni temperaturni opseg je od 16 do 22 stepeni Celzijusa, sa tolerancijom do 10%.

Ukoliko se odlučite za kooperaciju s UNO Serbia, naši saradnici su vam na raspolaganju: obići će vaš objekat (prostoriju) za buduću mini farmu i dati vam precizne tehničke specifikacije u vezi sa prinudnom ventilacijom i mikroklimatskim parametrima.

Vlažnost prostorije ne bi smela biti veća od 60 %, zbog kvaliteta krzna. Zato je poželjno imati u farmi termometar i higrometar, kako bi se ovi parametri mogli držati pod kontrolom.

Veoma je važno tačno isprojektovati kapacitet ventilacionog sistema, u skladu sa standardom izmene vazduha u prostorijii to najmanje tri puta u toku jednog sata, kako bi životinje imale dovoljno svežeg vazduha.

Postoje tačni proračuni koji obezbeđuju energetsku efikasnost u pogledu utroška električne energije za klimu i ventilator. Na posletku, važno je pravilno rasporediti ventilacione cevi, u skladu sa oblikom i dimenzijama prostorije.

Ventilacija je veoma važan parametar u efikasnosti i kvalitetu gajenja, te joj treba već u startu posvetiti dužnu stručnu pažnju.

Loša ventilacija ne samo da životno ugrožava životinje, nego i dovodi do minimalizacije okota i lošeg kvaliteta produkcije, poznatog kao „griža životinja“: griženo krzno komercijalno je sasvim bezvredno.

Ostavite odgovor