Poreklo i vrste činčila

porodica-cincilaČinčila je maleni glodar čije je prirodno stanište u Južnoj Americi, u Andima, u Čileu, Boliviji, Peruu i Argentini. Živi na velikim nadmorskim visinama i u prirodi je, usled nemilosrdnog lova, gotovo istrebljena, pa uživa zakonsku zaštitu.

U pogledu bioloških karakteristika, činčile spadaju u red glodara (rodentia), porodica zečijih miševa (chinchillidae). Ona ima tri roda: viskače (lagostomus), velike činčile (lagidium) i male činčile (chinchills).

Za početak, dajemo sistematsku podelu ovih životinja:
RED: RODENTIA (glodari)
PORODICA: CHINCHILLIDAE (zečji miševi)
RODOVI:
LAGOSTOMUS (viskača)
LAGIDIUM (velike činčile)
CHINCHILA (male činčile) – tu spadaju:
1. Chinchila chinchila, Lichtenstein 1823. (velika kratkorepa ili kraljevska činčila)
2. Chinchila boliviana, Brass 1911. (mala kratkorepa činčila, nepravilno nazvana bolivijska činčila)
3. Chinchila velligera, Prell 1934. (dugorepa činčila)

Sve životinje porodice Chinchillidae žive u divljini samo u Južnoj Americi, tačnije na području Kordiljera u Andima, koji se protežu duž Čilea, Bolivije i Perua. Danas je potpuno istrebljena kraljevska činčila, jer je nemilosrdno lovljena i uništavana zbog svoje veličine (bila je znatno veća od ostalih) i zbog šteta koje je činila na usevima.

Ostavite odgovor