Parenje činčila

Mužjaci i ženke polno sazru sa oko pet meseci. Početak parenja morao bi biti najkasnije u starosti oko 8 meseci, sa time da su ženke u vreme prvog okota stare oko godinu dana. Na početku farmskog gajenja činčile su se odgajale i držale u parovima. U drugoj fazi držane su u kolonijama gde je bilo u jednom kavezu 10 do 20 ženki zajedno sa mužjacima i mladima. Svakako, kod takvog odgajanja nije bilo moguće sprovoditi selekciju i sistematsko unakrsno parenje.

Danas se činčile odgajaju poligamno. Svaka ženka ima svoj kavez, dok mužjak boravi u hod-niku na gornjoj strani baterije kaveza i kroz vratanca ima pristup svakoj ženki. Na taj način u bateriji je jato u kojem živi 4-8 ženki i jedan mužjak. Pošto je stvaranje jata u poligamnom gajenju delikatan posao, svi odgajivači imaju kod toga velike poteškoće; naročito kod pra-vilnog izbora životinja, a i međusobnog parenja. Pre svega potrebno je podeliti činčile prema načinu parenja u dve grupe i to stare i mlade. Uglavnom je lakše izvodljivo nego kod starih ženki koje su se već parile i kotile.

Parenje mladih mužjaka i ženki, započinje između 8. i 9.. meseca starosti. Ženke koje se pri tome pare s mužjakom jednake starosti obično su oplođene u kratkom vremenu a način parenja je sledeći:
Najpre se mužjak smesti u jedan kavez baterije za poligamno gajenje. On zatim boravi u njemu nekoliko dana da se upozna s novom sredinom. Posle toga se u svaki kavez stavi po jedna ženka koja ima oko vrata okovratnik (ogrlicu) koji joj sprečava izlazak kroz vratanca u hodnik i u ostale kaveze. Mužjaku se omogući prilaz u pojedine kaveze gde se nalaze ženke s otvaranim vratima hodnika u kome on boravi. Mužjak i ženka moraju biti pod nadzorom kad se otvaraju vratanca hodnika. Ako ne dolazi do međusobnih borbi i ako se vidi da se podnose, odnosno da ne beže jedno od drugoga, vratanca mogu ostati otvorena kako bi mužjak mogao ući u kavez kad hoće. Kad se mužjak temeljno upozna sa svim ženkama, onda se smesti još jedna ženka u njegov kavez Posebno treba paziti kod parenja kad su u bateriji životinje različite starosti. Tada obično starija ženka tera iz kaveza mladog mužjaka, tako da on postane plašljiv i nesposoban za daljnji rasplod. Ali, i stari mužjaci su opasni jer mogu mladu ženku za vreme teranja (spolnog ciklusa) zlostavljati dugo vremena i ako im se ona ne prepusti, bore se sa njom tako dugo dok ne strada s potpuno iščupanom dlakom, poderanim krznom i teškim smrtonosnim povredama. Zato svaki pristup mužjaka kod ženki sa otvorenim vratašcima hodnika mora biti pažljivo kontrolisan da ne bi došlo do opisanih nesretnih slučajeva.

2 komentara

  1. Saša Perić

    Početnik sam u gajenju činčila ima godinu dana imam problem u liniji 1 ili 2 su mi dale okot ostale ženke nisu koristim hranu od agro korna molim za neki savet u daljem radu i kako da sarađujemo

    1. Miodrag Stanković

      Dragi kolega hrana koju mi trenutno preporučujemo je od proizvodjača Jabuka Pančevo. Ukoliko zenka ne koti godinu dana treba je izbaciti iz legla. Više informacija će te dobiti na tel 014243632

Ostavite odgovor