Organizacija posla na farmama

Svakodnevna ishrana sastoji se iz osnovne hrane koju sačinjavaju seno, briketi i voda. Time se mora podmiriti potreba za hranom, jer u njoj mora biti sve što odrasle, skotne i mlade životinje trebaju za život i normalan razvoj. Dodaci se koriste jedino kao mala promena, odnosno dopuna hrani. Svi „slatkiši“ su suvišni i štetni. Nisu potrebni za ishranu, nego da se pridobije naklonost životinja. Najveća radost za odgajivača je da mu životinje slatkiše uzimaju iz ruke kad im ih nudi.

Da bi se početnicima olakšao posao, nudimo im nekoliko redosleda u radu sa životinjama. Vrlo važno je da sve novonabavljene životinje posle dolaska na farmu budu hranjene hranom koju su dobijale i do tada, a privikavanje na novu hranu i celi režim treba da traje barem 2-3 nedelje. Dobro je sve novonabavljene životinje držati u karantinu barem mesec dana.

a) Plan rada na velikim farmama:

Svaki dan u isto vreme daje se oko 30 g briketa i dovoljno sveže pitke vode;

b) Plan rada na osrednje velikim farmama:

Svaki dan daje se 20 g briketa, 30 g (jedna šaka) suvog sena i možda list maslačka ili gran-čica leske (Corylus avellana), i dovoljno pitke vode;

c) Plan rada na malim farmama:

Uveče se daje briket, seno i voda kao pod b). Ujutro malo zobi i dodatne smese.
Osim toga, svaki dan moraju biti očišćene tacne ispod kaveza i jednom nedeljno promenjeni piljevina i novinski papir ili dvaput nedeljno promenjen novinski papir ukoliko su tacne pokrivene samo papirom. Istovremeno moraju se kod hranjenja obavezno pregledati sve životinje (da se vide, odnosno zapaze okoti, bolesti,oštećenja i sl.).

Dva puta godišnje mora se izvršiti generalno čisćenje svih prostorija, eventualno i dezin-fekcija kaveza. Tada skinemo kaveze, obrišemo ih i dezinfikujemo, te pažljivo odstranimo sve dlake koje se obično nalaze na najskrivenijim mestima iza kaveza. Osim toga, dobro je sve kaveze opaliti plamenom jer se na taj način izvršava temeljna dezinfekcija. Posle obavljenog posla, kaveze treba ponovno staviti na stara mesta i u njih smestiti životinje po istom redosledu kao što su bile do generalnog čišćenja.

Ostavite odgovor