Opremanje farme

kavezi-za-cincileU svetu danas postoji više metoda gajenja, ali se kod nas i u okruženju primenjuje tzv. evropski model gajenja.

Po tom metodu, životinje se smeštaju u linijske kaveze sa 6 bokseva, čije su uobičajene dimenzije 2,40 m X 0,50 m X 0,40 m.

Oni mogu biti i u bloku ili po dva ili tri boksa koji se montiraju u nizu ili sa povezanih šest bokseva.

Takođe, postoji razlika između kaveza za rasplodne linije i onih za gajenje mladunaca predviđenih za otkup (u žargonu:kavezi za krzna).

kavezi-cincilePre nego li unesete kaveze, potrebno je izraditi nosače za njih. Na osnovu naših uputstava, farmeri početnici ih rade u vlastitoj režiji, od običnih metalnih profila, u svakoj ma i osrednjoj bravarskoj radionici. Postoje i drugi metodi postavljanja kaveza, ali iskustva pokazuju da je ovaj najfunkcionalniji, kako sa stanovišta optimalizacije iskorišćenja prostora, tako i svakodnevnog funkcionisanja farmi.

Na jedan nosač pakuju se obično 4 uzgojne linije, a može i više, zavisno od visine prostorije. Uobičajeno je da se na peti ili šesti nivo postave kavezi za krzna, a kavezi sa ženkama za rasplod da budu u vidnom polju, da bi se pratio okot. Pri tome bi trebalo voditi računa da se mladunci različitog pola razdvoje na međusobnu udaljenost od najmanje 80 cm.

Početnicima savetujemo da u početku nabavljaju isključivo kaveze za ženke, kako bi mogli da proširuju farmu, a da kaveze za krzna počnu da nabavljaju tek kada dostignu projektovani nivo veličine svoje farme.

Ostavite odgovor