Odvajanje i razdvajanje mladunaca

Mladunci se od majke odvajaju nakon 6 do 8 nedelja, maksimalno dva meseca, o čemu treba voditi računa da se ne bi preskočio ciklus parenja koji je kod činčila sličan humanom ciklusu.

Mladunci se nakon tog vremena odvajaju u samostalne bokseve, po dva, da bi se štedelo na prostoru.

Prilikom odvajanja, iščešljajte mladunce češljevima ili četkama koji možete nabaviti u pet šopovima.

Pogledajte pol mladunaca i otvorite za njih novu evidencionu karticu, na koju ćete, osim pola, upisati datum okota i poreklo, oznaku legla iz kojeg potiču. Ove evidencije najbolje je voditi na kraticama koje ćete držati na tablicama na prednjem delu kaveza, tako da vam budu pri ruci u svakoj prilici.

Evidencije su veoma važne da biste mogli od vlastite produkcije pravilno formirati nove uzgojne linije, izbeći incest, kao i pratiti kvalitet produkcije na osnovu porekla životinja.

Nakon 4 do 5 meseci, maksimalno, mladunci se moraju razdvojiti u zasebne bokseve, naročito ako su različitog pola, da biste onemogućili prerano uparivanje koje nije dobro ni za ženke ni za kvalitet potomstva.

Prilikom razdvajanja, počešljajte mladunce specijalnim češljem kojeg možete nabaviti preko vašeg dobavljača, svakako u konsultaciji s njim.

Naravno, za tako separirane mladunce, morate napraviti nove evidencione kartice, po već navedenim pravilima.

Tako razdvojeni mladunci ostaju do faze zrelosti krzna, ako ih spremate za otkup, ili do polne zrelosti, ukoliko su planirani za proširivanje farme.

Jedan komentar

  1. Pingback: Podsećanje na proceduru pravilnog gajenja – Farmersko gajenje činčila

Ostavite odgovor