Kvalitet krzna

Kvalitet dlake u najdirektnijoj je vezi sa kvalitetom gajenja, tačnije, sa kvalitetom peska i prostirke koja mora biti suva, a kvalitetam vulkanski pesak mora sadržati komponente za zaštitu krzna og nastanka gljivičnih infekcija.Sledeći važan resurs je kvalitet ishrane. Iako standardne mešavine hrane za činčile na našem tržištu sadrže vitaminske komponente, poželjno je, kroz vodu ili prihranu, dodati neki od kombinovanih vitaminskih preparata u tečnom ili praškastom stanju.Bez pretenzija za favorizacijom proizvođača, do sada je sasvim dobre rezultate dao preparat AD 3 E Ca 1000, proizvođača „Interagrar“ Beograd.

Pravovremeno iščešljavanje krzna takođe je bitan faktor njegovog kvaliteta i, neizbežno, genetski potencijal životinja, o čemu treba voditi računa prilikom postavljanja novih rasplodnih linija, pažljivo evidentirajući efekte ocenjivanja, ali i ilčna iskustva u pogledu procene kvaliteta krzna.

Ostavite odgovor