Kupanje činčila

Farmersko gajenje činčila, u osnovi, bazira se na simulaciji prirodnih uslova. Zato se kao obavezno praktikuje svakodnevno kratkotrajno kupanje činčila u kupatilima koje sadrže vulkanski pesak. Ovim postupkom postižu se višestruki efekti: najpre, vrši se odmašćivanje krzna, čišćenje, brušenje i zaštita od gjlivičnih infekcija.

Kupatila se otvaraju odmah nakon ulaska u farmu. Kupanje traje dok se zameni voda i nahrane životinje, nakon čega ih je potrebno zatvoriti. Pri tome treba voditi računa da u kupatilu ne ostane zarobljena životinja, pogotovu mladunci koji su još kod majki.

Takođe, potrebno je pravilno zaklopiti poklopac kupatila; u protivnom, dajete životinji šansu za beg, a onda je morate uloviti i vratiti, što počesto baš i nije jednostavna operacija.Neki farmeri kotilje kupaju dva do tri puta nedeljno, dok se životinje za otkup moraju kupati svakodnevno. U principu, dozvoljeno je kod uzgoja krzna za otkup i konstantno držati kupatila otvorena, samo što se tako povećava utrošak peska.

Ostavite odgovor