Komercijalni parametri rentabilnosti

Pravilno rukovanje farmom podrazumeva precizno i tačno vođenje evidencije o okotu i produkcijom kvalitetnih životinja za otkup.

Rentabilnom ženkom smatra se životinja koja prosečno godišnje izvede 3 zdrava potomka do uzrasta za otkup ili za proširivanje farme.


Prilikom izrade sopstvenog biznis plana, svaki farmer mora napraviti fazni plan razvoja farme koji bi morao imati sledeće elemente:

  • sa koliko se uzgojnih linija kreće u proizvodnju (visina investicije);
  • investiranje u životinje, opremu i opremanje prostorije (selektovani podaci);
  • do kog nivoa ide u proširivanje farme, targetiranje broja uzgojnih linija, odlaganje prihoda zbog proširivanja;
  • projektovanje troškova funkcionisanja farme (oprema i resursi);
  • troškovi selekcije i neodgovarajućeg kvaliteta (škart);
  • troškovi radne snage (porodični ili plaćeni rad u farmi);

Ostavite odgovor