Formiranje uzgojnih linija

uzgojna-linijaPrilikom dopreme startnih linija, sve životinje su polno zrele i spremne za parenje. Razliku između polova lako je uočiti pogledom na podrepni deo: polni organi kod ženke su skoro sastavljeni, dok je kod mužjaka uočljiv razmak veći od jednog centimetra. Prilikom postavljanja linija, dobavljač vam rasporedi familije koje se sastoje od 6 ženki i 1 mužjaka. Tada se ženkama postave ogrlice, otvore tuneli bokseva da bi mužjaci imali pristup boksevima sa ženkama, a kupatila se ostave otvorena, da bi ženka mogla pobeći u njih od, za parenje preterano raspoloženog, mužjaka. Mužjaci treba da budu agilni, ali ne i preterano agresivni. Takve mužjake ne treba stavljati u rasplodne linije.

Taj isti princip primenjuje se i prilikom postavljanja životinja dobijenih vlastitim okotom. Naši odgajivači obično kreću sa manjim brojem uzgojnih linija, a farmu vremenom proširuju sopstvenim proizvedenim životinjama, vodeći računa da ne dođe do incesta. Zato se i preporučuje vođenje evidencije uz pomoć kartica na tablicama na prednjem delu svakog boksa.

Činčile postaju polno zrele već sa 5 meseci. Međutim, preporučeno vreme za uparivanje je 8 meseci za ženke, a za mužjake par meseci duže.

Prilikom postavljanja novih uzgojnih linija veoma je važno voditi računa o genetskom potencijalu odabranih životinja. Pravilna selekcija ključni je parametar rentabilnosti gajenja.

Ostavite odgovor